De grootste leider is diegene die snapt, dat je het niet alleen kunt. Je hebt anderen nodig. Dat vraagt samenwerking.

Zo kreeg NASA een astronaut op de maan, kan een brand worden geblust, kan een school excelleren en kan een onderneming van klanten ambassadeurs maken!

Overal waar een doel met meerdere mensen moet worden nagestreefd, is samenwerking vereist. Goede samenwerking vraagt afstemming op elkaar van doel, processen, procedures en de inzet van menselijke kwaliteiten.

Samen werken zegt het precies: Met elkaar werken. Dat betekent oog hebben voor elkaars kracht, elkaars zwaktes, elkaar motiveren om tot een gezamenlijk resultaat te komen dat beter is dan zoveel keer het individuele resultaat. Het vereist de inzet van persoonlijke vaardigheden: mensen die zichzelf vertrouwen, helder communiceren en doen wat ze zeggen.

Teams dienen met aandacht samengesteld te worden. Dat is een kunst, die je moet willen beheersen. Dat is te leren. Gelukkig bestaan er goede hulpmiddelen om teamleiders daarin te ondersteunen!

Eykenduyn Coaching biedt coaching bij de onderlinge samenwerking.
Kijk bij mijn aanbod of maak een afspraak.

E-Mail This Post/Page Print deze pagina