Mijn teamcoaching is niet bedoeld als leuke oppepper voor de samenwerking tussen een groep mensen. Teamcoaching is een reƫle optie, als de organisatie bereid is te investeren in het binden en ontwikkelen van een groep mensen, om daarmee een gericht resultaat na te streven.

Een teamcoaching traject kent verschillende fases, omdat het resultaat blijvend verankerd moet worden. Per slot van rekening dient de gewenste ontwikkeling aan te sluiten op de kwaliteiten en eigenschappen van zowel de teamleden als de leidinggevende.

De fases:

 • Een gerichte, praktische 360-analyse vooraf:
  • Is het werk van het team georganiseerd op de rest van de organisatie?
  • Wat is de visie van de leiding op het team?
  • Hebben de juiste mensen de juiste taken en hebben ze daarvoor de goede kwalificaties?
 • De team-inside: Wat gebeurt er (niet) in een team, wat voor gedrag- en denkpatronen komen er voor en wat houdt het team tegen?
 • Vaststellen van de te bereiken resultaten op het terrein van samenwerken, communiceren, verantwoordelijkheid nemen, zichzelf kunnen sturen.
 • Uitvoering:
  • Teamcoaching sessies afgestemd op de met elkaar overeengekomen doelen. We gebruiken normale vergaderingen als werkoverleg of vakoverleg. Daarnaast kunnen aparte bijeenkomsten georganiseerd worden waarin de focus ligt op verantwoordelijkheid nemen voor de eigen en elkaars ontwikkeling.
  • Coaching van leidinggevende(n), waardoor zij meer inzicht en feeling krijgen bij het ontwikkelproces van hun teamleden en leren, hoe zijzelf meer coachend kunnen leidinggeven.
 • Afronding. Als de doelen zijn gerealiseerd, eindigt de coaching. Het team kan zelfstandig verder. In een laatste teamsessie wordt het geleerde verankerd, zodat de bereikte resultaten een blijvend karakter krijgen.

In een voorafgaand gesprek stellen we de contouren van het traject vast. Teamcoaching is altijd maatwerk. Mijn voorstellen bevatten daarom altijd een raamwerk, waarbinnen ruimte aanwezig blijft voor specifieke onderwerpen die gaandeweg kunnen worden ingevuld.

Meer weten over de mogelijkheden van Teamcoaching? Bel of e-mail mij voor nadere informatie of voor een afspraak.

E-Mail This Post/Page Print deze pagina