Het Werkomgevingsprofiel of WOP is een ideaal instrument bij werving & selectie, teamsamenstelling en teamontwikkeling.

Met een WOP maken 3-5 belanghebbenden een inventarisatie van hetgeen zij aan gedragskenmerken verwachten van de nieuwe medewerker. Deze worden ‘geplot’ in dezelfde grafieken als in de Gedrags- of Talentenanalyse.

Het rapport biedt een uitstekende basis voor overeenstemming over het gewenste gedrag, dat de medewerker moet laten zien. Op basis hiervan:

  • kan het eisenpakket in vacatures scherper geformuleerd worden.
  • kan het gehele proces van werving en selectie veel sneller doorlopen worden.
  • en kunnen teamleden veel beter objectief geselecteerd worden.

Het Werk Omgevings Profiel en de Gedragsanalyse van de kandidaat/medewerker worden in een rapportage met elkaar vergeleken. In één oogopslag is duidelijk of er een goede match is.

Meer weten over de inzet van mijn DISC analyses? Bel of e-mail mij voor nadere informatie of voor een afspraak.

E-Mail This Post/Page Print deze pagina