Menselijke drijfveren vormen een doel in ons leven en geven daarmee richting aan ons leven. Drijfveren zijn gevormd door positieve maar ook negatieve overtuigingen die we in ons leven meekrijgen en die sterk bepalend zijn voor ons gedrag.

DrijfverenanalyseDrijfveren clusters                Binnen de Drijfverenanalyse worden 6 clusters drijfveren onderscheiden. Drijfveren kunnen ook met elkaar in conflict komen; tegengestelde behoeftes worden daarmee zichtbaar.

Kun jij in gesprek met een ander aangeven wat jouw drijfveren zijn? Met kennis over je drijfveren kun je beter functioneren, kun je een betere rol vervullen in een team, kun je beter leidinggeven.

De Drijfverenanalyse wordt op dezelfde wijze afgenomen en toegelicht als de Gedrags- of Talentenanalyse.

Meer weten over de inzet van mijn DISC analyses? Bel of e-mail mij voor nadere informatie of voor een afspraak.

E-Mail This Post/Page Print deze pagina