Wat betreft het functioneren van medewerker, leider of team hanteer ik DISC-analyses:

DISC Hoofdstijlen

DISC is een doortimmerd gedragsanalysemodel, dat in Nederland al 50 jaar wordt ingezet en steeds opnieuw wordt geijkt aan de Nederlandse bevolking. Het is daarom door en door betrouwbaar.

DISC: Gedrag en Drijfveren

DISC hoofdstijlenDISC hoofdstijlen    Psychologisch onderzoek heeft uitgewezen, dat gedragskenmerken in vier hoofdstijlen vallen onder te verdelen. Mensen met dezelfde stijl neigen er toe dezelfde gedragskenmerken te laten zien.

Vertelt gedrag ons over het ‘hoe’ iemand werkt, drijfveren vertellen ons over het ‘waardoor’ iemand gemotiveerd wordt. Drijfveren liggen in de diepere lagen van onze persoonlijkheid. Inzicht hebben in iemands drijfveren vormt vaak een verklaring van diens gedrag. Met inzicht in ons gedrag en onze drijfveren kunnen we ons functioneren verbeteren.

Brede toepassing

Organisaties gebruiken DISC in werving & selectie, talent management, loopbaanonderzoek, bij het samenstellen van teams en bij teamontwikkeling, maar ook bij reorganisaties, het terugdringen van ziekteverzuim, conflicthantering, vergroten van commerciële vaardigheden en het verbeteren van klantrelaties. De objectieve samenstelling en het heldere taalgebruik maken DISC-analyses bij uitstek geschikt om binnen een organisatie eenzelfde taal te leren spreken over houding en gedrag. En dat draagt direct bij aan het door de organisatie gewenste resultaat.

Hoe werkt het?

DISC analyses mogen alleen afgenomen worden door een daartoe gecertificeerde coach. De analyses worden binnen 15 minuten afgenomen via het internet. Dit levert direct aansluitend een uiterst accuraat en helder leesbaar rapport op, dat door de coach wordt toegelicht in een persoonlijk gesprek. Ieder rapport biedt concrete aanknopingspunten voor een persoonlijk actieplan en past daarmee eenvoudig binnen de functionerings- of beoordelingscyclus. Een opgemaakt rapport behoudt gedurende meerdere jaren zijn waarde.

Verschil DISC analyses en assessments

Assessments zijn kostbaar en tijdrovend. Er is altijd sprake van een persoonlijke interpretatie, meestal van een psycholoog. DISC analyses zijn daarentegen strikt objectief, er vindt geen interpretatie plaats.

De investering in een DISC-analyse is een fractie van die van een assessment.  Dit betekent dat DISC analyses ook veel breder inzetbaar zijn: voor teams en afdelingen, zelfs in complete organisaties.

Meer weten over de inzet van mijn DISC analyses? Bel of e-mail mij voor nadere informatie of voor een afspraak.

E-Mail This Post/Page Print deze pagina