Iedere organisatie, profit of non-profit, onderneemt. Je onderneemt activiteiten met een geformuleerd doel voor ogen. Die visie is je meetlat.
Je zet middelen in om je doelen te bereiken en tracht dat op een effectieve en efficiënte wijze te bereiken.

Als bestuur, leiding, ondernemer creëer je doel, bedrijfsvorm en werft mensen om samen jouw doelen te realiseren. Dat vraagt leiderschap èn samenwerking. Leiders gaan voorop en checken of hun mensen hen kunnen volgen. Waar nodig ondersteun je, schep je voorwaarden, een goed werkklimaat zodat mensen met elkaar jouw doelen realiseren. Leiders zijn dienend!

Je let ook op de onderlinge samenwerking. Je weet waar het om gaat en weet mensen te motiveren om met elkaar samen te werken. Je snapt wat samen werken betekent, bent bereid je in je mensen te verdiepen. Omdat je weet, dat er anders gedonder in de tent ontstaat. En dan werken mensen sub-optimaal, vermorsen tijd en energie die niet bijdraagt aan wat jou voor ogen staat.

In iedere organisatie gaat het dus om: visie ontwikkeling, leiderschaps ontwikkeling, samenwerking en teamontwikkeling.

Voor elk van deze kerngebieden bied ik coaching aan. Kijk bij mijn aanbod.

E-Mail This Post/Page Print deze pagina