7 april 2015

Zin? Geen idee!

Met een van mijn cliënten stuitte ik afgelopen week op een lastig onderwerp. Suzanne* vertelt dat zij zich eigenlijk voor niets echt kan interesseren. De dag glijdt voorbij .. en de volgende en de volgende.
Ik vraag haar of zij iets duidelijker kan worden.
Ze vertelt, dat ze ‘iets’ mist in haar werk.
Nou, dat helpt al enorm. Nu alleen nog ‘even’ benoemen wat dat ‘iets’ is en dan hebben we het probleem weer gefikst!

We kijken of we het ‘iets’ kunnen herkennen in de invloeden van buitenaf,
in gebeurtenissen om haar heen. Nee, dat blijkt het niet te zijn.
Mijn volgende vraag maakt haar iets onrustiger: “Vertel eens, hoe jij jezelf richting geeft. Ja, dat doe ik niet” is het antwoord; “ik leef gewoon en eigenlijk vind ik dat wel genoeg.”
“Ok”, vervolg ik, “wat is voor jou gewoon en wanneer is dat goed genoeg?” Er volgt een blanco blik.
Zij krijgt van mij de opdracht mee om gedurende een week steeds te omschrijven wanneer een activiteit, thuis of privé, voor haar goed genoeg is.

In ons volgende gesprek komt een serie omschrijvingen op tafel wanneer ‘iets’ voor haar goed is. Ik vraag haar wat de top drie aan omschrijvingen is die zij kan filteren uit haar antwoorden. Het blijkt te gaan om ‘liefde geven en ontvangen’, ‘kwaliteit leveren’ en ‘een vrij gevoel ervaren’.

Ze herkent deze elementen uit haar jeugd, van haar ouders, bij een van haar eerste werkgevers, bij vrienden.

De week er op laat ik haar met deze criteria in de hand, steeds stilstaan bij de keuzes die ze moet maken. In haar reactie vertelt ze mij ontdekt te hebben, dat steeds deze criteria haar ‘zin geven’ om nieuwe activiteiten op te pakken. Voldoen zij er aan, dan is het ‘ok’ en gaat ze aan de slag.
Ze lijken Suzanne nieuwe richting te geven.

Gesprekken over ‘richting’.
Vaak denken we dat richting alleen voor ons ligt. Maar net zo belangrijk blijkt het, je leven ook eens omgekeerd te bekijken: Wat is altijd belangrijk voor je geweest en wat blijkt daar nu nog steeds waardevol aan.

En dan blijken we geen leven te leiden zonder enige betekenis of zonder doel, maar blijkt ieders leven dagelijks richting te kunnen krijgen en daardoor focus. Een leven volop zinvolle mogelijkheden en ideeën.
En dat alleen door af en toe eens achterom te kijken!

*alias

E-Mail This Post/Page Print deze pagina