16 januari 2014

Integriteit

Al vele maanden verschijnen er steeds allerlei negatieve berichten over bestuurders. Ze blijken hun politieke functie te misbruiken, hebben hun organisatie geflest, deden onverantwoorde transacties of waren zo tot onaantastbare hoogten gestegen, dat ze meenden geen verantwoording meer af te hoeven leggen. Sommigen leggen de oorzaak van dit wangedrag bij de ‘vrije markt’, de all-in-one vetoplosser voor alle politieke, bestuurlijke en economische problemen van land of organisatie. Anderen zoeken het in de ‘verkokering’ van bestuur of bijvoorbeeld old-boys networks. Volgens mij dragen al deze aspecten wel bij aan ons persoonlijk gedrag. Dat geldt voor de hot-shots in het bedrijfsleven en voor slimme politici. Maar net zo goed voor onszelf. Hoe je het ook wendt of keert, bottom-line komt het altijd neer op slechts één ding: Kan ik mijzelf recht in de spiegel kijken en zeggen: “Ik handel integer, ieder uur van de dag, iedere dag.” Veel mensen stellen dan: “Maar als ik integer ben, betekent dat nog niet dat een ander het zal zijn, dus waarom zou ik het dan zijn?” We kijken of liever nog wijzen naar een ander en gebruiken diens houding als excuus voor ons eigen gedrag. Ik kom het in mijn praktijk ook tegen: Werknemers die omhoog kijken en zeggen: “Weet je, mijn baas rotzooit iedere dag maar aan, komt zijn afspraken niet na; waarom ik dan wèl ?” Voor ieder mens is het lastig, op eigen kompas te varen: Je belasting te betalen, gewoon een factuur te vragen als er geklust moet worden, stoppen voor rood licht. Net zo goed betreft dit je werk: Afspraken echt nakomen zonder uitvluchten of vage kul-argumenten te gebruiken, staan voor wat je zegt en collega’s aan te spreken als zij laakbaar handelen. Integriteit kan lastig zijn, soms bezwarend. Maar altijd zal gelden: Een integer mens kan zichzelf recht in de spiegel kijken, hoeft zichzelf niet te veroordelen of zichzelf goed te praten. Hij is goed voor zichzelf. En dát is een enorme verlichting.

E-Mail This Post/Page Print deze pagina