« Terug naar het artikel

Ontslag versoepeling - wat te doen ?

Artikel uit de categorie 'Inspiratie | Coach blog'

Voor de zoveelste keer lees ik een pleidooi om de ontslagregels te versoepelen. Deze keer geschreven door drie economen, waarvan één van het CPB*. Zij signaleren een weliswaar bescheiden percentage werkloosheid onder de beroepsbevolking in Nederland (dit in vergelijking met het buitenland), maar signaleren wel een hoog percentage langdurig werklozen.

Veel mensen met lage kwalificaties of starters komen terecht in flexibele banen. Ze kunnen eenvoudig ontslagen worden en bouwen niet of nauwelijks pensioen op. En veel ouderen met een vaste baan zijn niet van hun stoel te branden. Gelijk hebben ze, zou je denken. Ze hebben niets te winnen, maar alles te verliezen.

De economen pleiten er voor, de ontslagregels te vereenvoudigen. Niet dat daardoor de werkloosheid direct omlaag zou gaan, maar deze wordt wel gelijkmatiger verdeeld over jong en oud. In- en uitstroom nemen in alle segmenten volgens hen weer toe. Bedrijven die mensen ontslaan zouden verplicht kunnen worden een bijdrage te doen aan een fonds, dat vervolgens loonkostensubsidie verleent aan bedrijven die mensen in dienst nemen. Dat zou er toe kunnen leiden, dat bedrijven weer eerder personeel aan gaan nemen.

Hmm, wat betekent dat nu voor jou, oud of jong, met een flex of vast contract ?

In ieder geval dit:

* Versoepel juist bij werkloosheid de ontslagregels (NRC Handelsblad, 07/03/2013) van Pieter Gautier, Bas van der Klauw en Bas ter Weel


Artikel afkomstig van: https://www.eykenduyncoaching.nl

Directe link naar dit artikel: https://www.eykenduyncoaching.nl/2013/03/12/inspiratie/coach-blog/ontslag-flex-vast-contract-reorganisatie-coaching-loopbaancoaching/

Print dit artikel