Langer gezond en gemotiveerd doorwerken vormt een grote uitdaging voor werkgevers en hun werknemers.
Alleen als 45+ werknemers de ruimte krijgen, worden ze ondernemender zodat ze langer gezond en gemotiveerd doorwerken.
Bij ruimte moet gedacht worden aan bijvoorbeeld sociale ruimte of ontwikkelingsruimte.
Sociale ruimte biedt de mogelijkheid om met collega’s en anderen
binnen en buiten het bedrijf te interacteren.
Ontwikkelingsruimte geeft de kans om te leren en te ontwikkelen.
Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van Gert van Brussel (Promotie aan de OU op 31 aug. 2012).

Ruimte als voorwaarde voor meer ondernemende werknemers
Doel van het promotieonderzoek was uit te zoeken wat de belangrijkste voorwaarde is om met name senior professionals in non-profit organisaties ondernemender te maken.
Conclusie is dat zonder voldoende ruimte ondernemerschap niet mogelijk is.
Van Brussel vond tien dimensies van het ruimteconcept, zoals sociale ruimte en ontwikkelingsruimte, maar ook financiële en facilitaire ruimte, fysieke ruimte en experimenteerruimte.

Intrapreneurship blijkt een interessante strategie, om werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk te houden. Met intrapreneurship wordt intern ondernemerschap bedoeld: intrapreneurs zijn werknemers die zich ondernemend gedragen binnen de grenzen van het bedrijf waar ze in dienst zijn.
Bron: ManagersOnline.nl  - 29 augustus 2012

E-Mail This Post/Page Print deze pagina