Carien Karsten“Ook zonder ingrijpende, aangekondigde reorganisatie of langdurig bijgehouden dossier over hoe slecht je functioneert en maar niet verbetert, kun je ontslagen worden. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf een nieuwe koers wil varen waar jij volgens het management net niet in past. Of om andere nog veel schimmigere redenen, waar je de vinger niet op kunt leggen en die je ook nooit precies te horen krijgt. En ‘zomaar’ mensen ontslaan, wordt nog veel eenvoudiger als in 2014 het ontslagrecht wordt vereenvoudigd, zoals een meerderheid van de Tweede Kamer wil.

Als je onverwachts te horen krijgt dat je werkgever van je af wil, voel je je onrechtvaardig behandeld, je bent boos en weet je geen raad. Je zit ontslagen thuis, maar de energie ontbreekt je om de draad weer op te pakken. Wees daarom alert op de voorbodes van ontslag en handel op tijd.”

In dit artikel in Intermediair.nl beschrijft collega Carien Karsten enkele serieuze waarschuwingssignalen waar je attent op kunt zijn.

Deze signalen kunnen voorbodes zijn van dreigend ontslag:

  • De relatie met je leidinggevende is in korte tijd bekoeld, je wordt afgerekend op zaken die je niet in de hand hebt en je prestaties blijven onderbelicht.
  • Er is een nieuwe raad van bestuur, raad van toezicht of raad van commissarissen die wil verjongen, nieuw bloed wil, een agressievere koers wil varen, andere doelgroepen wil aanspreken.
  • Je wordt uitgenodigd voor een gesprek over ‘hoe je van meerwaarde kunt zijn voor het bedrijf’.
  • Je stagiaire of de nieuwe medewerker met social media-kennis wordt als eerste gevraagd bij een werkgroep of vergadering aan te schuiven
  • Er wordt iemand tussen jou en de directeur geplaatst als leidinggevende, waardoor je toegang tot de directeur sterk vermindert.
  • Je baas maakt tijdens een gesprek een afwezige indruk, zit wat met zijn iPhone te rommelen, je voelt dat je er niet meer toe doet.
  • De bedrijfscultuur wordt: je moet leveren of je vertrekt.
  • Informatie wordt niet doorgegeven, afspraken worden verzet naar tijden waarop je niet kunt, leuke projecten gaan naar iemand anders.

Ga direct solliciteren

Zonder meteen paranoïde te worden, is het belangrijk om dit soort signalen serieus te nemen en om met iemand buiten je bedrijf, of met een collega die je vertrouwt, te praten over wat je ziet gebeuren en waar je bang voor bent. Als je de kans op ontslag reëel acht, wacht dan niet op een mogelijke vertrekregeling maar ga meteen op zoek naar iets anders. Je hebt de beste papieren voor een nieuwe baan als je nog volop aan het werk bent en er nog geen geruchten de ronde doen dat je ‘eruit moet’.

Mocht je inmiddels thuis zitten omdat je je onrechtvaardig behandeld voelt of totaal gevloerd bent, zoek dan niet de confrontatie met je baas maar probeer - eventueel met steun van een hulpverlener of coach - zo snel mogelijk je werk weer op te pakken, om van daaruit naar een nieuwe baan te solliciteren.”

Opmerking PE: Wat betreft die vertrekregeling, ook hierover zijn de regels sterk aan het wijzigen. Vertrouwen op de ‘zak met geld’ is niet meer verstandig. Met Carien ben ik het eens, dat het verreweg de voorkeur heeft, om ‘van werk naar werk’ te komen!

Bron: Intermediair.nl  31 mei 2012

E-Mail This Post/Page Print deze pagina