Geld en een gebrek aan de juiste vaardigheden zijn de belangrijkste redenen voor passieve werkzoekenden om hun huidige baan aan te houden. Dat blijkt uit onderzoek van Bing onder 3.000 Britten*.
De onderzoekers stelden vast dat 60 procent van de ondervraagden het liefst van werkgever zouden veranderen, maar dat 46 procent het niet doet vanwege financiële overwegingen en 42 procent niet wegens het niet hebben van de vereiste vaardigheden.

“Veel mensen hebben het gevoel te leven om te werken,” merkt sociologe Jenni Trent Hughes op in HR Magazine. “In de huidige periode van bezuinigingen voelen vele werknemers zich echter onzeker over de toekomst, zodat het niet vreemd is dat de meeste mensen vast willen houden wat ze hebben.”

Dus als je wilt veranderen, betekent dit dat je de onzekerheden die je voelt, zult moeten omzetten in het krachtige besef dat je die verandering wèl aankunt. Toen ik bij een presentatie over loopbaancoaching de toehoorders in de zaal vroeg, wie er een potje voor zichzelf reserveerde om daaruit een cursus te kunnen betalen, bleef het angstwekkend stil. Niemand!

Investeren in je kennis en vaardigheden, weten wat je wilt en een werk-koers uitzetten voor de eerstkomende 5 jr is een ‘must’.
Start vandaag dus maar met het aanleggen van een potje.
En als je dat hebt, zet jezelf dan in beweging.

*Bron: Express.be - 15 mei 2012

E-Mail This Post/Page Print deze pagina