CompetentiesWerving- en selectiebureau Hays deed onderzoek onder recruiters. Bedrijven zoeken steeds vaker medewerkers met specifieke competenties. Combinatie van deze competenties kan je carrière een boost geven.

Zachte competenties

Talenkennis
Een terugkerend thema in verschillende sectoren en landen is extra talenkennis. In de wereldeconomie is het Engels de voertaal. Veel Nederlanders beheersen deze taal, maar vergeten steeds vaker een derde, net zo belangrijke taal aan te leren, zoals Duits, Frans of Spaans. Tijdens een sollicitatieprocedure kan talenkennis een doorslaggevende competentie zijn.

Mensenkennis en communicatie
Werkgevers zoeken kandidaten met goede presentatievaardigheden, die efficiënt werken in teamverband en relaties kunnen opbouwen.

Teammanagement en leiderschap
Op managementniveau is geregeld een gebrek aan leiderschap en teamwork. De oorzaak hiervan kan liggen bij een gebrek aan investeringen in opleidingen en trainingen.

Organiseren
Wereldwijd is er veel aandacht voor time-management. In de huidige economische omstandigheden zoeken werkgevers mensen die hun dag efficiënt in kunnen delen zodat ze de hoogst mogelijke waarde kunnen toevoegen aan het bedrijf.

Harde competenties

Finance en budgettering
Een groeiend aantal organisaties zoekt naar talent met kennis van financiën en budgetten. In veel landen is er een tekort aan lokale kandidaten sollicitanten met deze vaardigheden.

IT
Er is wereldwijd een tekort aan kandidaten met specifieke kennis over JAVA, .NET, en C++.

Duurzaamheid
Dit is een betrekkelijk nieuw, maar een groeiend aandachtsgebied met in het bijzonder een wereldwijde vraag naar kennis over groene energie en bouw.

Inkoop en onderhandeling
Bedrijven zijn steeds meer gericht op kostenbesparingen. Hiervoor zoeken ze professionals die bezuinigingen kunnen realiseren en de beste deals kunnen sluiten.

Research & Development (R&D)
Grote tekorten aan R&D personeel worden verwacht bij organisaties in technologie, consumentenproducten, en industrie en biowetenschap.

Gezondheidszorg
Mensen langer leven en de behoefte aan gezondheidszorg groeit. Het tekort aan professionals in de gezondheidssector zal daardoor in de komende 20 tot 50 jaar een bedreiging vormen voor zowel de gezondheidszorg als de wereldeconomie.

Bron:Intermediair PW 04-05-2012

E-Mail This Post/Page Print deze pagina