In de afgelopen 10 jaar stegen de loonkosten in Nederland met 36%. Deze stijging komt overeen met het gemiddelde in de hele EU. Mooi gedaan dan? Helaas. De loonkostenstijging in Duitsland bedroeg daar slechts 19%! En laat juist Duitsland nu net het land zijn waar 70% van onze export naar toe gaat.

Conclusie:
We zijn bijna qua loonkosten 2x zo hard gestegen in vergelijking met de oosterburen! En dat voelt iedere exporteur en dùs… iedere werknemer in deze bedrijven en organisaties, maar ook de werknemers bij alle toeleveranciers. Zij voelen dat in extra loonmatiging, reorganisatie of ontslag.

Hogere loonkosten moet je verdienen. En al klinkt het abstract, maar de vraag is wel realistisch: Hoe ben jij de afgelopen 10 jaar 36% meer opbrengst gaan genereren voor je werkgever? Ben je slimmer geworden, effectiever? Hoeveel projecten heb je afgerond, wat is er meer uit je handen gekomen?

En draai je met deze wetenschap om naar de toekomst.
Bedenk ieder halfjaar:

  • wat je beter kunt doen
  • met welke ideeën je werkgever wat opschiet
  • welke opleiding je kunt volgen en
  • waar jij je talent nog meer kunt inzetten.

Schrijf het op en voer het uit. Neem initiatief en laat zien dat jij die meerkosten ook echt waard bent!
Klik hier voor het artikel

Bron: Telegraaf, 25-04-2012

E-Mail This Post/Page Print deze pagina