Salaris boven baanHet kan verkeren! In 6 maanden tijd is het sentiment op de arbeidsmarkt volkomen gedraaid. Mensen, op zoek naar een nieuwe baan, laten zich veel meer leiden door het te verdienen salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden.
Werknemers aan het werk, kiezen er veel eerder voor hun werkgever trouw te blijven. Beide overwegingen zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan de economische recessie.

Afwegingen.
Werknemers honkvasterDat klinkt logisch, nietwaar? Je bent wel gek als je een zekere bron van inkomsten hebt! Ik kan het niet ontkennen, dat op de korte termijn je absoluut gelijk hebt. En toch.. ‘regeren blijft vooruitzien’.
Want, laten we eens kijken naar mogelijke ontwikkelingen:

Economie verslechtert verder.
Je werkgever komt in zwaar weer, moet gaan reorganiseren en snijdt in 70% van zijn kostenpost.

Ai, dat ben jij! Personeel is de grootste kostenpost voor een organisatie en, onder de afnemende invloed van de vakbonden, steeds makkelijker om ‘afscheid van te nemen’.

Fusie.
Je organisatie besluit te fuseren met een andere onderneming. Er is sprake van overlap in activiteiten. Er worden ‘synergie-effecten’ ingeboekt: Eén hoofdkantoormedewerker kan het werk ook wel doen in plaats van twee. Ai, jij werkt op het hoofdkantoor.

Herinvestering.
Je organisatie besluit om produktievestigingen over te brengen naar lage lonen-landen en sluit haar vestiging in Nederland. Ai, daar woon en werk jij toevallig.

Nieuwe markten!
Je organisatie besluit investeringen te doen in opkomende markten zoals China,  Argentinië of Brazilië. Dat gaat gepaard met afnemende investeringen in Nederland. Inkoop, produktie, marketing en verkooptaken worden heroverwogen en krijgen hier minder budget om elders uit te kunnen bouwen. Stafdiensten in Nederland worden ‘afgebouwd’. Ai, hier werk jij toevallig.

En zo zijn er tal van ‘possible events’, waardoor je salaris gewoon niet meer binnenkomt: Baan weg, salaris weg!

Moraal van dit verhaal:

  • Kiezen voor de korte termijn is een keuze voor ogenschijnlijke rust.
  • Kijk echter scherp vooruit, naar de langere termijn.
  • Beoordeel de sector waarin je werkt, de vooruitzichten, mogelijke kansen èn bedreigingen voor jezelf.
  • Maak een ‘Ontwikkelplan voor jezelf, waar je over één, drie en vijf jaar wilt staan.
  • Neem een spaarrekening en investeer in jezelf door maandelijks € 50,- apart te zetten voor eigen opleiding, workshops en cursussen.

Dan blijf je als werknemer op de goede wijze trouw, namelijk aan jezelf!* Bron: Nu.nl 13 en 18 april 2012

E-Mail This Post/Page Print deze pagina