Een ronduit schitterende film, die je confronteert met de schoonheid van het leven, hier en nu.

De internationaal succesvolle dirigent Daniël breekt als gevolg van een hartkwaal zijn carrière af en keert terug naar zijn geboortedorp. Hij biedt het plaatselijk kerkkoor aan, hen te helpen. Het koor transformeert zich van een samengebrachte groep individuen tot een hecht stel mensen die leren hun eigen stem werkelijk te laten klinken,  voor zichzelf te kiezen en elkaar ten diepste te respecteren. Ook de krachtige leider Daniël zelf leert zich eindelijk uit te spreken en te kiezen.

Interview Kay Pollack

Filmer Kay Pollack: “Het leven speelt zich niet af in de toekomst, morgen, maar alleen vandaag.

Het gaat er niet om altijd maar weer een ander, de omstandigheid, de wereld de schuld te geven van het gevoel niet gelukkig te zijn zoals ik mij graag zou voelen.

We moeten geen slachtoffer zijn van ons leven, maar kiezen voor onze eigen verantwoordelijkheid, het leven te leven: Wij hebben dat leven gekregen, wij zijn dat leven ook waard!”

Kern van de film

Het is een film met oneindige gelaagdheid. Ieder personage staat voor de opdracht zich uit te spreken, te kiezen en die keuzes te omarmen; omdat dit mijn leven is: Nu. Dus geen afschuiven, je verantwoordelijkheid ontlopen of ziende blind willen blijven. De boodschappen in deze prachtige film zijn eindeloos:

  • We mogen kiezen voor een leven waarin wie wij ten diepste onszelf mogen zijn;
  • We hebben allemaal onze eigen stem die, als we daar naar willen luisteren, door anderen gehoord mag worden;
  • We geven betekenis aan ons leven in relatie met onszelf èn de ander: Ieder mens is waardevol;
  • We hebben de ander te respecteren & moeten stoppen de ander te veroordelen; maar dat kan alleen als we leren stoppen  onszelf te veroordelen;
  • We vinden realiteit in het hier & nu, niet in verleden of toekomst;
  • We mogen onze pijn dus achter ons laten en
  • We zijn verantwoordelijk voor de keuzes die we maken.

Leiderschap en Empowerment

As it is in heaven is ook een film over leiderschap, over het empoweren van mensen:

  • Ik kan alleen anderen inspireren als ik mijzelf durf te laten zien;
  • Ik ben bereid echt te luisteren naar de ander;
  • Anderen zullen pas echt naar mij luisteren, als ik er voor hen kan & wil zijn, als ik de ander  wil helpen zichzelf te worden.

Ieder mens heeft zeggenschap over hetgeen hij/zij in dit leven wil betekenen.
Ieder mens heeft het recht zijn/haar eigen leven in te richten.
Ieder mens mag leider zijn in diens eigen leven.

Deze film staat garant voor zelfconfrontatie, discussie en ontroering.

Hij is geschikt voor het individu, in families, verenigingen en teams die allen op hun eigen wijze, verantwoordelijk willen zijn voor hun eigen groei.

Een aanrader, op dvd verkrijgbaar.

E-Mail This Post/Page Print deze pagina