NRC Weekblad publiceerde eind december een artikel over tien bijzondere mensen die de moeite waard zijn om de komende jaren in de gaten te houden: Tien grote Beloftes. Zij vormen een ongewone dwarsdoorsnede uit onze samenleving.

Deze mensen zijn, samen met vele anderen,  gespot door lezers en worden door NRC gepresenteerd. Mensen om wie ze zijn, maar in het bijzonder om wat ze representeren: of het gaat om mode, techniek, dienstverlening, integratie, hun manier van denken of hun manier van doen.

Tien Beloftes

De verslaggevers gaan bij al deze mensen langs: Bijvoorbeeld bij supermarkt Genco in Amsterdam-Oost, waar de Turkse familie Genco inmiddels met vier over Amsterdam verspreide filialen veel Nederlanders voorziet van heerlijke etenswaren. Service staat voorop en ze bezorgen hun klanten zo een fijne dag.

Of bij Meike Vernooij, radiologe in opleiding en klaar in 2011. Zij racete destijds door haar middelbare school met ultra goede cijfers en werd vervolgens 4x uitgeloot voor geneeskunde. Het werd een rel van jewelste en kreeg een terechte uitzonderingspositie om haar studie toch te kunnen volgen. Einde van het egalitaire lotingsysteem. Inmiddels heeft zij al gepubliceerd in wetenschappelijke bladen.

Of bij Christien Meindertsma, designer en onderneemster, gericht op ons eco-systeem. Zij stelt, dat de tijd van ‘de star-designers’ voorbij is. Het gaat er om, of er plek is voor je design. Zij stelt zichzelf steeds de vraag waar de dingen om ons heen vandaan komen. Dan weet je wat iets kost en wat het oplevert.

En zo passeert nog een aantal jonge mensen de revue. En natuurlijk komt de vraag naar voren, wat maakt dat ze op jonge leeftijd al succesvol zijn.

Ja, ze werken hard, hebben vechtlust. En ze voelen zich gesteund door hun ouders: warme, positief ingestelde en hardwerkende mensen.

Aan het artikel hield ik nog wat extra indrukken over:

  • Zij zijn gericht op hun specialiteit, hebben liefde ontwikkeld voor hun vak. Of het nou de radiologe is, de sociaal-pedagoge, de zangeres, dominee of de designer.
  • Zij betrekken graag anderen bij hun werk. Ze zijn kritisch op hun eigen functioneren.
  • Allemaal stellen deze jonge mensen zich de vraag, in welke context zij werken en waar zij met hun werk aan bijdragen.

En deze keuze-aspecten zouden wel eens echt een omslag kunnen zijn met carrière-motieven uit de afgelopen decennia.
Wat doe ik, waartoe dient het en waaraan draagt het bij ?
Mooie afwegingen als je je afvraagt, waar jouw toekomst ligt !

E-Mail This Post/Page Print deze pagina