Verbindend Leiderschap ‘Verbindend leiderschap’ daagt leidinggevenden in overheidsdiensten uit zich te onderscheiden en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het doorbreken van systeem-bevestigende fixaties.

Schrijver Harrie Aardema is van mening dat je als leidinggevende niet over alle competenties hoeft te beschikken voor alle verschillende leiderschapsactiviteiten.

Hij vindt dit zelfs onwenselijk. Volgens hem ligt de essentie voor leiders in het kunnen spelen met de schijnbare tegenstellingen tussen verschillende competentiegebieden.

Deze lopen uiteen in een gamma van Verkennen & Vernieuwen via Stimuleren & Samenbrengen, Beheersen & Regelen tot Richting geven en Presteren.

Echte leiders kunnen volgens hem variƫren in stijl en vanuit de paradoxen tussen deze stijlen mensen in beweging brengen.

Het boek is doorspekt met een groot aantal praktijkcases dat zich in recente jaren voordeed bij de lagere en rijksoverheid.

Aardig is, dat in de keuze van competentiegebieden Aardema aansluit bij het gedachtengoed van Jung & Marston, zoals dit de basis vormt van mijn DISC-analyses.

Op exact dezelfde velden worden medewerkers en leidinggevenden zodanig bevraagd, dat de hieruit voortvloeiende analyses ook direct aansluiten op het natuurlijke en praktijkgedrag van betrokkenen. DISC Leiderschapsparadoxen

Kortom, een uitnodiging aan leidinggevenden bij de overheid om dit boek te lezen en mij eens vrijblijvend te bellen over de inzet van DISC-analyses in hun veranderingsprocessen !

E-Mail This Post/Page Print deze pagina