In het blad Psyche & Brein kwam ik het artikel tegen, getiteld “Uw leven in balans”. Vaak leggen we deze balans uit als een kwantitatieve onderverdeling: zoveel dagen werken, zoveel dagen vrij, tijd voor ons gezin, de kinderen, reizen, enz. Maar hoe zit het met de kwalitatieve verdeling, de ‘beleving’ van diezelfde tijd?

Nossrat Pesechkian (arts, van Iraanse origine) heeft onderzoek gedaan onder mensen uit 16 verschillende culturen. Daarbij vroeg hij hen naar wat zij, als het ging om hun geluk en tevredenheid, belangrijk vonden. Uit zijn onderzoek concludeerde hij, dat de antwoorden op vier vlakken lagen:

  • Werk en geldzaken
  • Gezin en relaties
  • Gezondheid
  • Interesses en cultuur

Het bleek, dat iedereen deze gebieden belangrijk vindt, maar dat de mate van belang voor iedereen verschillend is.

In het zoeken naar nieuwe balans dien je dus aandacht te besteden aan wat voor jou belangrijk is. Voorbeelden:

  • Je bent met een mooie opdracht bezig, waar je heel veel voor terugkrijgt. Je plezier weegt op tegen de lange dagen die je maakt.
  • Je dure vakantiereis naar Bhutan betekent, dat je de rest van het jaar niet meer op reis kunt.
  • Je bent een dag op stap met je beste vriendin, kunt alles met elkaar bespreken maar dat betekent, dat je in het weekend het huishouden moet inhalen.
  • Je hebt een beroep met onregelmatige werktijden. Aan het onderhouden van je sociale contacten zul je dus goed aandacht dienen te besteden.

Gaan we uit van een evenredige tijdsverdeling bij een nachtrust van 8 uur slaap, dan resteren er 16 uren per dag, oftewel 4 uur voor ieder aandachtsgebied. Maar omdat er relatief veel banen zijn van 24 of 32 uur per week, betekent dit dat er minder tijd over blijft voor de andere aandachtsgebieden, dan strikt wenselijk zou zijn.

In de praktijk gaan we compenseren: We nemen wat vaker vakantie vanwege die lange werkweken, vervangen onze aandacht door het geven van cadeaus en kijken tv in plaats dat we een museum bezoeken of naar het theater gaan.

Als het fout gaat in onze waardering van de manier waarop we compenseren, raken we gestresst, onvoldaan, worden we ziek: We raken we uit balans.

Het is daarom van belang zelf af en toe een onderzoekje uit te voeren, hoe het met je is gesteld op de vier aandachtsgebieden. Begin daarmee in deze eerste nieuwe maand van het jaar. Het is nog niet te laat om een goed voornemen in praktijk te brengen!

Houd onderstaand lijstje een week lang nauwgezet bij. Noteer per aandachtgebied hoeveel tijd (in uren) je daarmee bezig bent geweest. Ook geef je aan het eind van de week per onderwerp aan in welke mate je daarmee tevreden bent geweest (score van 1 tot 5 – niet tevreden tot zeer tevreden).

voorbeeld lijstje tijdsbestedingVoorbeeld lijstje tijdsbesteding

Maak een top 5 van die onderwerpen waar je minder dan één uur per dag aan hebt besteed. Bepaal voor jezelf je mate van tevredenheid daarover.

Pak telkens één onderwerp bij de kop waar je niet of minder tevreden over bent en probeer dat gedurende een week te verbeteren.

Maak na een maand nog eens een lijstje voor jezelf en kijk of je er al in geslaagd bent een betere balans te realiseren!

E-Mail This Post/Page Print deze pagina